Các lớp học mới

gia-o-via-n-na-da-y-la-p-3
ĐÃ GIAO==Ngày: 03/05/20 >>CHO THUÊ PHÒNG DẠY THỜI VỤ >> NHẬN LẠI CÁC LỚP TỪ GS GIỚI THIỆU OR NHƯỜNG LẠI 1. NT591 📚 📚Môn: TOÁN+TV+AV LỚP 2 📚 📚SL: 1 📚 📚Tuần:3b/ tuần....
gia-o-via-n-na-la-p-4-3
ĐÃ GIAO==Ngày: 16/04/20 >>CHO THUÊ PHÒNG DẠY THỜI VỤ >> NHẬN LẠI CÁC LỚP TỪ GS GIỚI THIỆU OR NHƯỜNG LẠI 1. NT590 📚 📚Môn: TOÁN+TV+AV LỚP 4+3 📚 📚SL: 2 📚 📚Tuần:3b/ tuần....
sinh-via-n-na-da-y-toa-n-la-p-17
ĐÃ GIAO==Ngày: 19/3/20>>CHO THUÊ PHÒNG DẠY THỜI VỤ>> NHẬN LẠI CÁC LỚP TỪ GS GIỚI THIỆU OR NHƯỜNG LẠI 1. NT589📚 📚Môn: Toán lớp 9📚 📚SL: 2📚 📚Tuần: 2b/ tuần. 1b/90p/100k📚...
sinh-via-n-na-da-y-tia-ng-pha-p-la-p-10
ĐÃ GIAO==Ngày: 8/3/20>>CHO THUÊ PHÒNG DẠY THỜI VỤ>> NHẬN LẠI CÁC LỚP TỪ GS GIỚI THIỆU OR NHƯỜNG LẠI 1. NT588📚 📚Môn: Tiếng Pháp lớp 10📚 📚SL: 1📚 📚Tuần: 2b/ tuần....
sinh-via-n-na-da-y-va-t-la-la-p-9
ĐÃ GIAO==Ngày: 8/3/20>>CHO THUÊ PHÒNG DẠY THỜI VỤ>> NHẬN LẠI CÁC LỚP TỪ GS GIỚI THIỆU OR NHƯỜNG LẠI 1. NT587📚 📚Môn: Vật Lý lớp 9📚 📚SL: 1📚 📚Tuần: 2b/ tuần. 1b/90p/80k📚...
gia-o-via-n-na-nam-nga-v-n-la-p-10
ĐÃ GIAO==Ngày: 7/3/20>>CHO THUÊ PHÒNG DẠY THỜI VỤ>> NHẬN LẠI CÁC LỚP TỪ GS GIỚI THIỆU OR NHƯỜNG LẠI 1. NT586📚 📚Môn: Vật Lý lớp 10📚 📚SL: 2📚 📚Tuần: 2b/ tuần. 1b/90p/100k📚...
gia-o-via-n-na-nga-v-n-la-p-8
ĐÃ GIAO==Ngày: 6/3/20>>CHO THUÊ PHÒNG DẠY THỜI VỤ>> NHẬN LẠI CÁC LỚP TỪ GS GIỚI THIỆU OR NHƯỜNG LẠI 1. NT585📚 📚Môn: Ngữ Văn lớp 7📚 📚SL: 1📚 📚Tuần: 3b/ tuần. 1b/90p/120k📚...
gia-o-via-n-na-va-t-la-la-p-13
ĐÃ GIAO==Ngày: 2/3/20>>CHO THUÊ PHÒNG DẠY THỜI VỤ>> NHẬN LẠI CÁC LỚP TỪ GS GIỚI THIỆU OR NHƯỜNG LẠI 1. NT584📚 📚Môn: Vật Lý lớp 9📚 📚SL: 1📚 📚Tuần: 2b/ tuần. 1b/90p/150k📚...
gia-o-via-n-na-la-p-12
ĐÃ GIAO==Ngày: 24/2/20>>CHO THUÊ PHÒNG DẠY THỜI VỤ>> NHẬN LẠI CÁC LỚP TỪ GS GIỚI THIỆU OR NHƯỜNG LẠI 1. NT583📚 📚Môn: toán+tv+av lớp 4📚 📚SL: 1📚 📚Tuần: 3b/ tuần....
sinh-via-n-na-da-y-la-p-20
ĐÃ GIAO==Ngày: 23/2/20>>CHO THUÊ PHÒNG DẠY THỜI VỤ>> NHẬN LẠI CÁC LỚP TỪ GS GIỚI THIỆU OR NHƯỜNG LẠI 1. NT582📚 📚Môn: ngữ văn 9📚 📚SL: 1📚 📚Tuần: 2b/ tuần. 1b/90p/80k📚 📚Lịch...
gia-o-via-n-na-la-p-11
ĐÃ GIAO==Ngày: 22/2/20>>CHO THUÊ PHÒNG DẠY THỜI VỤ>> NHẬN LẠI CÁC LỚP TỪ GS GIỚI THIỆU OR NHƯỜNG LẠI 1. NT581📚 📚Môn: tiếng việt+ toán +av lớp 2📚 📚SL: 1📚 📚Tuần: 3b/ tuần....
gia-o-via-n-na-la-p-2
ĐÃ GIAO==Ngày: 21/2/20>>CHO THUÊ PHÒNG DẠY THỜI VỤ>> NHẬN LẠI CÁC LỚP TỪ GS GIỚI THIỆU OR NHƯỜNG LẠI 1. NT580📚 📚Môn: tiếng việt+ toán cho bé chuẩn bị vào lớp 1📚 📚SL: 1📚...
gia-o-via-n-na-nam-anh-v-n-la-p-10
ĐÃ GIAO==Ngày: 20/2/20>>CHO THUÊ PHÒNG DẠY THỜI VỤ>> NHẬN LẠI CÁC LỚP TỪ GS GIỚI THIỆU OR NHƯỜNG LẠI 1. NT579📚 📚Môn: av 10📚 📚SL: 1📚 📚Tuần: 2b/ tuần. 1b/90p/150k📚 📚Lịch...
gia-o-via-n-na-va-t-la-la-p-12
ĐÃ GIAO==Ngày: 18/2/20>>CHO THUÊ PHÒNG DẠY THỜI VỤ>> NHẬN LẠI CÁC LỚP TỪ GS GIỚI THIỆU OR NHƯỜNG LẠI 1. NT578📚 📚Môn: lý 12📚 📚SL: 1📚 📚Tuần: 3b/ tuần. 1b/90p📚 📚Lịch rảnh:...
gia-o-via-n-na-nam-toa-n-la-p-12
ĐÃ GIAO==Ngày: 18/2/20>>CHO THUÊ PHÒNG DẠY THỜI VỤ>> NHẬN LẠI CÁC LỚP TỪ GS GIỚI THIỆU OR NHƯỜNG LẠI 1. NT577📚 📚Môn: Toán 12📚 📚SL: 1📚 📚Tuần: 3b/ tuần. 1b/90p📚 📚Lịch rảnh:...
sinh-via-n-na-da-y-la-p-6-2
ĐÃ GIAO==Ngày: 17/2/20>>CHO THUÊ PHÒNG DẠY THỜI VỤ>> NHẬN LẠI CÁC LỚP TỪ GS GIỚI THIỆU OR NHƯỜNG LẠI 1. NT576📚 📚Môn: Toán Lớp 6 và lớp 2( ngoài ra hs có thể hỏi thêm các...
sinh-via-n-na-anh-v-n-la-p-6
ĐÃ GIAO==Ngày: 17/2/20>>CHO THUÊ PHÒNG DẠY THỜI VỤ>> NHẬN LẠI CÁC LỚP TỪ GS GIỚI THIỆU OR NHƯỜNG LẠI 1. NT575( 21/2 ) bắt đầu dạy luôn 📚 📚Môn: anh văn lớp 5📚 📚SL: 1📚...
sinh-via-n-na-da-y-la-p-19
ĐÃ GIAO==Ngày: 16/2/20>>CHO THUÊ PHÒNG DẠY THỜI VỤ>> NHẬN LẠI CÁC LỚP TỪ GS GIỚI THIỆU OR NHƯỜNG LẠI 1. NT574📚 📚Môn: Toán+av+vật lý lớp 6( bé hỏi thêm môn văn nếu ko...
sinh-via-n-na-da-y-la-p-18
ĐÃ GIAO==Ngày: 16/2/20>>CHO THUÊ PHÒNG DẠY THỜI VỤ>> NHẬN LẠI CÁC LỚP TỪ GS GIỚI THIỆU OR NHƯỜNG LẠI 1. NT573📚 📚Môn: Toán+av+ngữ văn+vật lý lớp 6📚 📚SL: 1📚 📚Tuần: 6b/ tuần....
gia-o-via-n-na-anh-v-n-la-p-toeic
ĐÃ GIAO==Ngày: 22/2/20>>CHO THUÊ PHÒNG DẠY THỜI VỤ>> NHẬN LẠI CÁC LỚP TỪ GS GIỚI THIỆU OR NHƯỜNG LẠI 1. NT572📚 📚Môn: TOEIC 550+📚 📚SL: 1📚 📚Tuần: 3b/ tuần. 1b/90p/165k📚...
sinh-via-n-na-da-y-toa-n-la-p-16
ĐÃ GIAO==Ngày: 13/2/20>>CHO THUÊ PHÒNG DẠY THỜI VỤ>> NHẬN LẠI CÁC LỚP TỪ GS GIỚI THIỆU OR NHƯỜNG LẠI 1. NT571📚 📚Môn: Toán 11📚 📚SL: 1📚 📚Tuần: 2b/ tuần. 1b/90p/120k📚 📚Lịch...
sinh-via-n-na-da-y-la-p-17
ĐÃ GIAO==Ngày: 11/2/20>>CHO THUÊ PHÒNG DẠY THỜI VỤ>> NHẬN LẠI CÁC LỚP TỪ GS GIỚI THIỆU OR NHƯỜNG LẠI 1. NT570📚 📚Môn: TIẾNG PHÁP 1📚 📚SL: 1📚 📚Tuần: 2b/ tuần. 1b/90p📚 📚Lịch...
sinh-via-n-na-da-y-ha-a-la-p-9
ĐÃ GIAO==Ngày: 10/2/20>>CHO THUÊ PHÒNG DẠY THỜI VỤ>> NHẬN LẠI CÁC LỚP TỪ GS GIỚI THIỆU OR NHƯỜNG LẠI 1. NT569📚 📚Môn: Hóa 8📚 📚SL: 1📚 📚Tuần: 2b/ tuần. 1b/90p/90k📚 📚Lịch...
sinh-via-n-na-da-y-toa-n-la-p-15
ĐÃ GIAO==Ngày: 10/2/20>>CHO THUÊ PHÒNG DẠY THỜI VỤ>> NHẬN LẠI CÁC LỚP TỪ GS GIỚI THIỆU OR NHƯỜNG LẠI 1. NT568📚 📚Môn: Toán 8📚 📚SL: 1📚 📚Tuần: 3b/ tuần. 1b/90p/90k📚 📚Lịch...

Tin nổi bật

khai-gia-ng-la-p-ha-c-ngoa-i-nga-anh-hoa-ha-n-15-10-18
THÔNG BÁO MỞ CÁC LỚP 15/10Giảm 5-10% cho 20hv đk trước. 1) T. ANH GIAO TIẾP2) T. HOA Vỡ Lòng3) T. Hàn vỡ lòng LỊCH HỌCNhóm 1: T2 & 5, 6:...